Slepí opět prohlédnou

Problémy se zrakem postihují stále více lidí na naší planetě. Lidé v rozvojových zemích trpí zrakovým postižením z kvůli podvýživě a různým nemocem. U dětí do pěti let se na slepotě podepisuje nedostatek vitamínů a dalších důležitých živin. Slepota v ostatním světě většinou vzniká na základě onemocnění
–         šedým zákalem
–         zeleným zákalem
–         zánětem spojivky či rohovky.
starý slepec
Dříve se u lidí, kteří byli postiženi slepotou, nedalo dělat nic jiného než jim podat pomocnou ruku v podobě bílé hůlky. Dnes už je naštěstí věda mnohem dál a snaží se vyrobit umělé funkční oko. Jedním z pomocníků je i robot, který dostal celkem příhodné jméno – Kyklop. Pomocí tohoto robota se začínají zkoušet různé druhy očních protéz, které by mohly navrátit nevidomé do normálního života.
o   Kyklop pracuje tak, že napodobuje pohyby hlavy lidského jedince.
o   Jako oči mu slouží padesáti pixelový fotoaparát.
o   Počítač pak zpracuje jeho informace v reálném čase.
Jeho úkolem je napodobit, co by nevidomý člověk viděl s implantátem. Kyklop se pohybuje na povel vědců podle čar, které jsou zakreslené na podlaze.
umělá inteligence

Vidoucí oční protéza

Oční protéza bude sestrojená z křemíkového čipu, který na sobě nese elektrody. Ty budou stimulovat nervové buňky, které obraz pošlou na vyhodnocení do mozku nevidomého. Tato technologie je naprosto fascinující. Už jen proto, že by její úspěch vrátil mnoha lidem znovu ztracenou radost do života. Smutné je, že do zmíněných rozvojových zemí se asi tento vynález hned tak nedostane.
–         Vědci přitom tvrdí, že v zemích takzvaného třetího světa mohou být příčiny slepoty dobře léčitelné.
–         Zvláště, pokud jsou jejich příčinou různé oční zákaly nebo vniknutí vodních parazitů.
oko a android
Na celém světě je podle odborníků neuvěřitelných čtyřicet miliónů slepých lidí. Vhodná léčba by vrátila zrak sedmdesáti až osmdesáti procent z nich.