Osvětlení je nezbytné

Kdyby neexistovalo veřejné osvětlení, bylo by lidem v naší zemi v mnoha ohledech citelně hůře. Protože tma – ač sama nevinná – může za kdeco z toho, co lidem není a ani nemůže být milé, co je nepříjemné, ba nejednou i zdraví a život potenciálně ohrožující.

Pokud by tudíž v dnešní době dejme tomu neexistovalo veřejné osvětlení, měli bychom problémů dost možná až nad hlavu a vězeli bychom v těchto až po uši.

lucerna v parku

Dokážete si určitě představit, co všechno by se mohlo dít v temných ulicích a uličkách či na jiných místech, kde by nebylo dost možná vidět ani na krok. Vždy a všude by hrozilo, že člověk zakopne a natluče si, a nejednou by se mohl i někdo s někým srazit, což by bylo vždy nepříjemné, a to i v případech, že by nedošlo zrovna k té nejhorší možné srážce, jíž je jak známo srážka s blbcem. Rovněž pouliční provoz by byl uprostřed temnoty v ulicích daleko nebezpečnější, daleko reálněji by hrozilo, že někdo vběhne dejme tomu řidiči pod kola a tento jej zaregistruje kvůli tmě tak pozdě, že už nestihne zareagovat. A o pouliční kriminalitě, která by v takových dobách temna vzkvétala, už ani nemluvě, že?

A proto je dobře, že jsou u nás všechna alespoň trochu významná veřejná místa osvětlená. Za což vděčíme v mnoha případech sodíkovým a halogenidovým výbojkám.

pouliční lampa

Kolikrát se jenom procházíme osvětlenou ulicí a ani si vlastně neuvědomujeme, jak neocenitelnou službu nám poskytuje výbojka 250w, použitá právě k tomuto osvětlení.

Právě takové sodíkové výbojky se totiž vyznačují vysokou účinností a monochromatickým žlutým světlem, což je předpokladem pro jejich – byť omezené – použití leckde, především právě v exteriérech. A není to jejich jediná přednost. Jsou zároveň i nejúčinnějším světelným zdrojem s velmi dlouhou životností, dosahující až dvaceti tisíc hodin, umožňujícím dobrou viditelnost i v případě husté mlhy, díky čemuž tyto nalézají uplatnění ve veřejném osvětlení či osvětlení sportovišť. A nesporným pozitivem je tu i to, že neobsahují nebezpečnou rtuť, užívanou ve výbojkách rtuťových.