Být svým pánem znamená řídit svůj čas

PC

Třeba jste vždycky toužili po svobodě. Ale po té skutečné, nejen po té zdánlivé, jakou je život ve městě. Mnoho lidí má často pocit, že skutečnou svobodu člověku poskytuje pouze velkoměsto – místo, kde je všechno zdánlivě blízko, neboť je snadné se tam odněkud někam rychle přepravit, je snadné tam najít práci, dobře a rychle nakoupit, zajít se bavit, a tak podobně. Takže městští lidé často považují ty, co žijí na vesnici za nevolníky a otroky své půdy. Ale ve skutečnosti je to naprosto obráceně. Právě ti, kdo žijí na vesnici anebo ještě lépe na samotě za vesnicí, jsou skutečně svými vlastními pány. Tito lidé jsou pány svého vlastního času. Život kolem nich neuhání zběsilým tempem, nýbrž v rytmu, který mu oni sami udávají.


woman


Záleží jen na nich, jak si rozvrhnou svůj den a kdy co budou dělat, kdy a kam pojedou či nikoliv. Záleží jen na nich, jak se uživí. Nemusí se živit prací v zaměstnání, mohou být svými pány, mohou žít ze své půdy a z toho, jak ji obdělávají. Mohou sami ovlivňovat to, co jedí a co si sami vypěstují za zeleninu a vychovají za zvířata. Jedině člověk, který stojí na začátku všeho, může mnohé ovlivnit, a ne ten, který stojí až na konci celého řetězce, ten už si nevybírá.
bulb

A obavy, že někde na samotě budete odkázáni pouze na rozmary přírody a počasí, jsou už dnes liché. Dnes už si každý z nás může zajistit svůj vlastní generátor elektřiny, který se mu někde na samotě může opravdu hodit. A kdo má svůj vlastní zdroj elektřiny, ten je svým pánem. Když totiž máte elektrický proud, máte už skoro všechno. Jste tak tedy naprosto svobodní a záleží jen a jen na vás, jak se svým časem a životem naložíte.