Kretschmerova teorie temperamentu

Německý lékař a psychiatr Ernst Kretschmer (1888-1964) se v roce 1921 publikováním své práce s názvem „Körperbau und Charakter“ nesmazatelně zapsal do historie psychologie. I když je jeho teorie nevědecká a jde de facto „pouze“ o soubor autorových postřehů a myšlenek bez pevné opory v jiném odvětví vědy, jistě si mnozí z vás na konci těchto řádků řeknou „Vždyť takového člověka znám!“.

patient-6139182_960_720

Kretschmerova teorie rozděluje lidi, respektive jejich temperament (tj. „dynamika“ psychiky jedince, určuje míru prožívání emocí a stabilitu chování) na 3 skupiny a to v přímé závislosti na fyzické stavbě posuzované osoby. Právě fyzická stránka člověka dle Kretschmera úzce souvisí s jeho stránkou psychickou.

Každá z těchto tří skupin mimo jiné zhruba odpovídá rysům jednotlivých osobností dle nejznámější teorie temperamentu – Hippokratovy teorie čtyř tělních tekutin (ta rozděluje lidi na melancholiky, sangviniky, choleriky a flegmatiky).

  1. Astenický typ (Astenik)

Astenik se vyznačuje vysokou a štíhlou až vychrtlou postavou bez vypracovanější muskulatury, což příliš neodpovídá ideálu krásy, a má to tak údajně za následek jeho typickou náladovost, časté návaly pesimismu, uzavřenost a absenci smyslu pro humor, typově odpovídá melancholikovi.

lonely-814631_960_720

  1. Pyknický typ (Pyknik)

Pyknik je opačným extrémem proti astenickému typu. Postava pyknika je nízká, zavalitá až obézní, typické jsou i široké boky. Tito lidé jsou nejčastěji velmi otevření, empatičtí, milí, společenští, ale také velmi citově labilní, jejich city rychle zanikají i vznikají, ze všech typů také údajně nejčastěji trpí na psychické problémy, zejména deprese. Pyknik typově odpovídá sangvinikovi a cholerikovi.

 

  1. Atletický typ (Atletik)

Atletik je v rámci Kretschmerovy teorie jakýmsi ideálem – postava atletika je sportovní, s vyvinutou muskulaturou. Atletik je také obecně velmi odolný vůči všem nemocem, a to včetně psychických, je realista se stabilními emocemi, rozumný a klidný. Typově odpovídá flegmatikovi.

 

 

Uznáváte, že je na této teorii aspoň něco málo pravdivého? Doktor Kretschmer by byl jistě nadšený z každého souhlasu, mnozí z vědecké obce totiž nad jeho dílem dodnes kroutí hlavou.