Je lepší slovní hodnocení, nebo známky?

Slovním hodnocením, tedy nikoli známkami, hodnotí v současnosti své žáky na šesti procentech škol. Tento druh hodnocení je obsáhlejší, více vystihuje žáka a jeho výsledky, může konkrétně poukázat na jeho přednosti, pochválit, ale zároveň popsat jeho nedostatky a dát tak zpětnou vazbu jemu i rodičům, na čem je třeba přidat, kde více pracovat. Takové hodnocení je tedy přesnější a více vypovídající. A to nejen o školních výsledcích jako takových, ale učitel může informovat i o chování v hodině, snaze a připravenosti školáka.
modré počitadlo

Naproti tomu, prostá známka takovéto obsáhlé hodnocení, samozřejmě neumožňuje. Učitel hodnotí žáka podle získaných známek a může, ale nemusí do výsledného hodnocení promítat i další faktory, jako je aktivita v hodině, připravenost, vypracování domácích úloh, referátů a podobně.

Bohužel se pak může stát, že dva žáci mají rozdílnou známku na vysvědčení, i když v testech mají stejné známky. Některé děti pak dostanou na vysvědčení lepší známku, než jaká odpovídá jejich skutečným výsledkům během školního snažení. A tato nepříjemná skutečnosti vyplývá i z nejnovějších výzkumů, které tvrdí, že holčičky bývají hodnoceny lépe nežli kluci.
malůvka křídou

Slovní hodnocení tak má v tomto souboji mnohem lepší skóre, nikomu nenadržuje, je spravedlivé, poskytuje dobrou zpětnou vazbu, žáka podporuje v učení a motivuje k lepším výsledkům. Přestože tato tvrzení shodně potvrzují i mnozí pedagogové a dětští psychologové, slovní hodnocení nejí v našich podmínkách běžné a využívané.

Nahrává tomu bohužel i fakt, že vypracovat obsáhlejší slovní hodnocení je pro učitele náročné jak časově, tak i administrativně. Mnohem jednodušší je vytisknout vysvědčení se známkami. A proto se o plošném zavedení slovního hodnocení v nejbližší době rozhodně neuvažuje.
společně za vzděláním

Jak již bylo řečeno, v současnosti verbálně hodnotí své žáky pod deset procent škol. S úspěchem jej používají na základní škole TGM Studénka, soukromé školy, dále pak výukové systémy typu montessori, waldorfská škola apod. A v případě zájmu rodičů, je také možné o slovní hodnocení svého dítěte školu individuálně požádat.  Většinou tak činí rodiče dětí se specifickými poruchami učení a při inkluzi.