Výběr nebytových prostor pro podnikání

Ne každý typ podnikání umožňuje pracovat z domova. Podnikatelské aktivity, zejména při větším rozsahu, vyžadují svůj prostor a stálou adresu, kde např.: probíhá výroba nebo jednání s klienty, prodává se a uskladňuje zboží, pracují zaměstnanci, pěstují se plodiny či chovají zvířat. Podnikatel musí vyhledat vhodné nebytový prostor pro své aktivity. Zejména pro schůzky s klienty je třeba objevit reprezentativní místo na dobré adrese. Podnikatel stojí před rozhodnutím, zda si nebytový prostor odkoupí či pronajme. Vzhledem k vysokým tržním cenám nemovitých věcí většinou volí druhou možnost převedení užívacího práva.
Žena pracující s klientem
Podnikatel potřebující ke své činnosti nebytové prostory má obecně na výběr pět základních možností:
1.       Okamžitá koupě:Výhodou je, že se stává ihned vlastníkem, nevýhodou je potřeba značné sumy peněz.
2.       Koupě na splátky:Usnadní financování, ale prodávající obvykle požaduje tzv. výhradu vlastnictví.
3.       Krytí kupní ceny úvěrem: Kupní cenu uhradí třetí subjekt (banka) z úvěru, a financování je tak ještě snazší. Nevýhodou je zdražení úplných pořizovacích nákladů o úroky z úvěru a související poplatky.
4.       Nájem:Výhodou je, že nájemné je již bohatě kryto z provozních výnosů souvisejících s využíváním najaté věci, a nájemce se nezadlužuje. Oproti ostatním variantám je možno nabýt užívací právo třeba jen k části nemovité věci, např. jedna kancelář z velké administrativní budovy, malá část rozlehlého skladiště. Nevýhodou je, že může být obtížné za únosnou cenu (nájemné) nalézt vhodný pronájem…
Sdílená kancelář
5.       Finanční leasing:V prvotní delší době „nájmu“ není placeno jen „nájemné“ za užívání věci ale také poměrné části její pořizovací ceny, proto bude věc převedena (prodána) již za nízkou zbytkovou cenu. Kvůli daňovým podmínkám je ovšem v praxi tato možnost u nemovitých věcí využívána jen výjimečně.